İngilizce’de şimdiki zaman konusu özellikle İngilizce’de geniş zaman konusu ile neredeyse iç içe girmiş iki zamandır. İç içe girmiş olsalar da aslında birbirlerinden farklı iki zamandır. Ancak genellikle eğitim merkezlerinde bu iki zaman birlikte anlatılır.

İngilizce’de şimdiki zaman

Bu zaman, adından da anlaşılacağı gibi şu anda yaptığımız bir hareket için kullanılırken, geniş zaman ise genelde yaptığımız hareketler için kullanılır. İngilizce’de şimdiki zaman geniş zamana göre daha kolaydır. İngilizce’de şimdiki zaman formülü aşağıdaki gibidir

Formülü

Düz cümle: S+am,is,are+V-ing

You are speaking

Soru cümlesi: am,is,are+S+Ving

Are you speaking

Olumsuz cümle: You are not speaking

İngilizce’de şimdiki zaman 👈 (konu bu linkte) ve geniş zaman her ikisi de birlikte anlaşılması gereken konulardandır ve birbirinden matematiksel olarak ayrı olsalar da, söz konusu günlük dil olunca her ikisi bir birine geçmiş şekilde kullanılır bu durumda zaman kayması denen durum gerçekleşir ve zaman kayması konusu çok iyi anlaşılmalıdır.